Fotografering Konferanse for Ks Bedrift

I dag og i går har jeg vært på Bedriftenes Møteplass 2016 og fotografert for KsBedrift. Og for en konferanse!

Akkurat nå har jeg hodet fullt av tanker om alle foredragene jeg har fått høre på fra Erna Solberg til Fredric Hauge. Og når tema da er “det grønne skiftet” blir det ekstra spennende. Jeg tror ikke jeg klarer å summere opp alt jeg har hørt over noen korte linjer, men det jeg i alle fall kan si er at klimaendringen er menneskeskapte. Det fikk jeg god innføring i av klimaforsker Hans Olav Hygen på Meterologisk institutt. Hans prognoser for klimaet de neste 70 -100 årene var ikke akkurat oppløftende, med mer flom og regn og varmere temperaturer. På den andre siden har Parisavtalen sikret oss en global tiltaksplan for å nå lavutslippssamfunnent, der nasjonale og lokale myndigheter og næringsliv må se “grønnere”. Statsminister Erna Solberg, Høyres Nikolai Astrup og Venstre´s Trine Skei Grande snakket mer om hva dette innebar for politikerne og de avgjørelsene de tar.

Et annet aspekt var befolkningsvekst, befolkningsmigrasjon pga klimaendring og hvordan dekke verdens matbehov. I følge FN må verdens matvareproduksjon øke med 70(!!)% frem mot 2050. En ting jeg bet meg fast i var at vi har mye mer å hente i sjøen.- Og jeg som trodde havet var overfisket! Men dette handlet om å se lenger ned i næringskjeden, på mindre sjødyr, alger etc.. Jeg var allerede klar over at storfe produksjon bruker mye ressurser i form av for og vann, men da jeg så sliden til Geir Ove Ystmark (administrerende direktør i Sjømat Norge) med hvor mye for som må til for at dyret skal vokse 1 kg(se lenger ned) var det liten tvil om at storfeproduksjon ikke er et alternativ for bærekfraftig matvareproduksjon. Se heller opp for den blå åkeren!

Som en frisk vind avsluttet Frederic Hauge konferansen med flere refleksjoner til fremtidige investeringsmuligheter for bedriftene. Han tok et lite tilbakeblikk til 1998 da han innførte den første elektriske bilen til Norge og alle trodde han var gal og at dette bare var tull og tøys. Vi vet bedre nå!

 

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

2016_KsBedrift_1892016_KsBedrift_198

konferansebilder Ks Bedrift

konferansebilder Ks Bedrift

Share this story