Corporateportrett I

Vi har veldig mange kunder fra finanssektoren og de ønsker som regel klassiske bedriftsportretter,- helst i sh. Jeg anbefaler alle kunder med mange ansatte å velge sort/hvitt fremfor farge da dette ofte gir et mer helthetlig uttrykk. Fotograferes det ansatte jevnt over hele året unngår man også altfor stort skille mellom vinterhud og solbrent 😉

Foto : Lena

Share this story